U gebruikt voor het verzenden van e-mail poort 587 in combinatie met verificatie.

Hieronder vind u een voorbeeld hoe u poort 587 en verificatie kunt instellen in Outlook 2010: